اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶
lecture training and eloquence

ضایع شدن هنگام سخنرانی

معمولا سخنرانهای تازه کار فکر می کنند باید طوری سخنرانی کنند که هیچ مشکلی در ارائه نداشته باشند، و ضایع شدن هنگام سخنرانی را شکست کامل […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶
آماده کردن متن سخنرانی

آماده کردن متن سخنرانی

آماده کردن متن سخنرانی آماده کردن متن سخنرانی از خود سخنرانی مهمتر است، البته خیلی ها به این مسئله اعتقادی ندارند و می گویند که وقتی […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶
ketabesokhanrani

بیا با هم توافق کنیم

بیا باهم توافق کنیم که عدم توافق نداشته باشیم، مسئله ای بسیار مهم در ارتباط موثر است که خیلی ها به آن بی توجهی می کنند […]