خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
lecture training and eloquence

مهارت سخنرانی در جمع

مهارت سخنرانی در جمع اکتسابی است و همه می توانند با آموزش سخنرانی تبدیل به ارائه کننده قوی شوند. من ابراهیم سواری قبلا نمی توانستم در […]