اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
چگونه سخنرانی را شروع کنیم ؟ و اشعار زیبا برای شروع سخنرانی

چگونه سخنرانی را شروع کنیم؟ اشعار زیبا برای شروع سخنرانی

چگونه سخنرانی را شروع کنیم ؟ و اشعار زیبا برای شروع سخنرانی چگونه سخنرانی را شروع کنیم؟ اشعار زیبا برای شروع سخنرانی دغدغه اصلی سخنرانان است، و […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
sokhanrani

اشتباهات سخنرانان تازه کار

اشتباهات سخنرانان تازه کار این است که برای سخنرانی که در پیش دارند تلاش چندانی نمی کنند یا تلاشی اصولی و علمی نمی کنند، به همین […]