اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
Public speaking training

دلیل فراموش کردن متن سخنرانی

دلیل فراموش کردن متن سخنرانی به نام آنکه دارای جهان است، خداوند تن و عقل و روان است. من ابراهیم سواری هستم و قصد دارم مطالبی بسیار کاربردی […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶
ketabesokhanrani

بیا با هم توافق کنیم

بیا باهم توافق کنیم که عدم توافق نداشته باشیم، مسئله ای بسیار مهم در ارتباط موثر است که خیلی ها به آن بی توجهی می کنند […]