اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶
آماده کردن متن سخنرانی

آماده کردن متن سخنرانی

آماده کردن متن سخنرانی آماده کردن متن سخنرانی از خود سخنرانی مهمتر است، البته خیلی ها به این مسئله اعتقادی ندارند و می گویند که وقتی […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
Public speaking training

دلیل فراموش کردن متن سخنرانی

دلیل فراموش کردن متن سخنرانی به نام آنکه دارای جهان است، خداوند تن و عقل و روان است. من ابراهیم سواری هستم و قصد دارم مطالبی بسیار کاربردی […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶
ketabesokhanrani

بیا با هم توافق کنیم

بیا باهم توافق کنیم که عدم توافق نداشته باشیم، مسئله ای بسیار مهم در ارتباط موثر است که خیلی ها به آن بی توجهی می کنند […]
فروردین ۶, ۱۳۹۶
چگونه دیگران را بپذیریم

چگونه دیگران را بپذیریم

چگونه دیگران را بپذیریم یکی از اصول مهم در ارتباط رو در رو است پس اگر ارتباط رو در رو با دیگران برایتان مهم نیست این […]
فروردین ۵, ۱۳۹۶
چگونه دیگران راتحسین کنیم

چگونه دیگران را تحسین کنیم

اگر ارتباط رو در رو و قوی تر شدن دوستی برای شما مهم است پس نیاز به دانست چگونه دیگران را تحسین کنیم دارید تا دیگران […]
اسفند ۳۰, ۱۳۹۵
موترترین روش انتقاددرگفتگو

موثرترین روش انتقاد در گفتگو

اگر حفظ دوستی برای شما مهم نیست لطفا ۵دقیقه از وقت با ارزش خود را برای خواند مقاله موثرترین روش انتقاد در گفتگو نگذارید. ولی اگر […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
روش صحیح گفتگو

روش صحیح گفتگوکردن

اگر فکر می کنید که به گفتگوی موثر نیاز دارید این مقاله را بخوانید.  چون اکثرا روش صحیح گفتگو کردن را بلد نیستند و حتی حاضر […]